Informace o studiu

Uchazeči jsou přijímáni na základě

vyplněné přihlášky

zájmu o studiu

předložení domácích prací

přijímací zkoušky (talentové zkoušky)

Do přípravného studia se talentová zkouška nekoná.

Talentová zkouška zahrnuje kresbu na dané téma (časový rozsah cca 30 minut)


Termín odevzdání přihlášek ke studiu – 10. červen (na příští školní rok)

Formulář Přihláška - ke stažení (pdf) nebo v tištěné podobě v budově školy (telef.603260301)


Termín talentové zkoušky – bude upřesněn

obvykle 1. týden v září příslušného školního roku


Přijímání nových žáků je omezeno a závisí na volné kapacitě jednotlivých odděleních,

proto je možné žáky zařadit až po zápisu stávajících žáků (1. týden v září).


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kde získáte více informací

- využijte telefonické spojení nebo e- mailovou adresu

- po telefonické domluvě můžete získat více informací přímo v ateliéru budovy školy

zodpovíme vaše dotazy, získáte více informací a uvidíte, jak probíhá výuka a na co se zaměřujeme ...

- nebo přijměte pozvání na školní výstavu žákovských prací na konci školního roku

(červen - budova školy Na Karmeli 73)

- využijte Dnů otevřených dveří (ZUŠ Open)

……. a vezměte s sebou dítě, které má o studium zájem …….

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nejčastější dotazy

Mohu se přihlásit i v průběhu roku ?

Ano, to je možné, vše závisí na volné kapacitě jednotlivých oddělení.

několik žáků je škola obvykle schopna zařadit na počátku 2. pololetí.

Je možné začít studium i v pozdějším věku?

Ano, přihlásit lze děti a mládež až do věku 17 let (ZŠ i SŠ).

Jsem dospělý, mohu se přihlásit také?

Bohužel, v současné době to není možné z kapacitních důvodů.

Jak často a jak dlouho trvá výuka?

Výuka je 1x týdně a trvá 3 x 45 minut (podle rozvrhu hodin) v odpoledních hodinách.

Jaké je školné?

Školné v letošním školním roce je ve výši 1 500,- Kč za pololetí, tj. celkem 3 000,- Kč za rok.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace -

Telefonní spojení : 603 260 301

E-mail: szusmb@sajt.cz