Pro uchazeče

Opatření ředitelství školy

Pro školní rok 2024-2025 nebudou z organizačních důvodů přijímáni žáci do přípravných ročníků

a do 1. ročníku I.stupně (1.-3.třída ZŠ)