Školní rok 2021-2022

Informace pro žáky a zákonné zástupce

  • výuka ve 2. pololetí bude probíhat podle stávajících rozvrhů
  • vzhledem k stávající nepříznivé situaci (Covid, karantány,...) budou v následujícím týdnu k dispozici výukové materiály

Informace pro uchazeče - ZDE

  • Uchazeči jsou dodatečně přijímáni i na počátku 2. pololetí školního roku po splnění podmínek (přihláška, předložení domácí práce, popř.talentová zkouška), a to pouze do výše kapacity jednotlivých oddělení.
  • Termín podání přihlášky pro školní rok 2022-2023 je 30. květen 2022

.