Milí žáci,

prázdninový týden jste využili mimo jiné i na úpravu dýní, domácí Hallowen i kresbu pěkných obrázků ...

I já jsem strávila většinu času doma. Namísto obvykle pochůzky klidnou Prahou (jak si ji pamatuji ještě ze studií) jsem letošní říjnový státní svátek strávila procházkou blízkými lesy - tentokrát na Malý a Velký Bukovec. A lesy byly stále plné hub- hřiby, kozáci, dokonce i kotrč a ještě vzácnější korálovec, který vypadá jako korály v moři) - nu tento týden bychom je jistě v ateliéru malovali ....Jak šla čára na procházku, hra s linií

přípravný a 1. ročník - začátečníci (1.- 4. třída)

  • najděte listy a pak je nakreslete a obkreslete jejich tvar
  • nakreslete celou stránku provázků, stužek
  • anebo si s čárou jen hrajte

LINIE

  • použijte fix anebo pero, popřípadě štětec
  • zaplňte celou stránku opakováním linií
  • zkuste také je přibližovat a oddalovat
  • máte-li pero pohrajte si také s přítlakem (lehce nadlehčete nebo mírně přitlačte)

Geometrická a organická kompozice z linií

  • vytvořte pomocí linií dvě kompozice s odlišným charakterem

Linie a forma

  • Nakreslete předměty a pomocí linie vyjádřete formu