SYMETRIE

Milí žáci, tentokrát se ještě jednou vrátíme k symetrii.

Pro některé z vás (nováčci) půjde o nové způsoby tvorby, pro někoho zajímavé připomenutí a pro ty starší o celkové shrnutí.


1. Žáci - přípravný ročník a nováčci (1.-3.ročník)

(1.-5. třída ZŠ)

Moje jméno - symetrie se skrytým jménem

Náš úkol bude mít více kroků

Krok 1

- co potřebujete : papír - měkčí (kancelářský) - formát čtverec

    • tužka - s výraznější stopou (měkčí)
    • světlo - je potřeba pracovat ve dne

- postupujte podle obrázků - s pomocí kopírování přes okno ( průsvitem) vytvoříte obrazec

- možná budete potřebovat požádat o pomoc někoho zkušenějšího ohledně přeložení papíru pro obkreslení

- vytáhněte linky (tužou nebo fixou) - vidíte, že můžete nechat písmena spojená


Krok 2

- co potřebujete : pastelky nebo fixy

- použijte libovolné barvy - barvu opakujte ve všech obdobných motivech

složte dle obrázku a napište jméno - musí být výrazné (přitlačte)

přiložte přeložené na okno a překreslete co vidíte

spojení písmen

a barvy podle vaší nálady

a protože tento úkol byl i při jarní části distanční výuky , můžete se na to , jak se to vašim spolužákům dařilo podívat TADY

2. SYMETRIE

Znáte jistě, že objekt může být symetrický buď podle osy nebo středu.

S oběma jste se již v ateliéru setkali při vlastní tvorbě

Vzpomínejme, jaké obrázky jste tvořili podle osy - jako malí jste vytvářeli motýla obtiskováním barvy z jedné strany na druhou

- v kresbě osově souměrného předmětu např. válce, láhve nebo portálu kostela jste nejprve nakreslili osu souměrnosti a pak zrcadlově oba obrysy

a jaké obrázky jsme tvořili podle středu - kromě výše uvedeného skládání a kopírování, které je kombinací osové a středové souměrnosti

jste malovali mandalu temperou

nebo vytvářeli před grafiku s postupným tiskem (otáčením štočku, který byl sám osově symetrický)


pro žáky 2. - 4. ročníku

osová symetrie

  • s pomocí kostičkového papíru

volné téma, které vám bude vznikat pod rukama -

  • stylizace symetrie stromu,
  • vzor pro tkaný koberec
  • nakreslete linku ve středu čtverečkovaného papíru
  • a přidávejte vyplněné plné nebo dělené čtverečky na obou stranách

pro žáky 4. - 7. ročníku - středová symetrie - mandala s pomocí kružítka a pravítka

vycházejte z dělení na 6 dílů (stejný poloměr kružidla)

nebo dělením na 8 dílů6 dílů

8 dílů

žáci 6. a 7. ročník - osová symetrie - kresba předmětu , který máte doma a je symetrický

kresbu doplňte o pozadí (libovolný vzor) - tj. negativní prostor

3. BALANCE - ROVNOVÁHA

Balance- vyváženost, rovnováha - je jedním z principů výtvarné tvorby a designu

Předmět nebo celková kompozice může být SYMETRICKÁ (podle osy, středu nebo roviny) nebo ASYMETRICKÁ.

Úkol pro studenty - Navrhněte 2 geometrické kompozice - jednu symetrickou a druhou asymetrickou