Milí žáci,

díky vaší pilné práci, aktivitě, samostatnosti a tvořivosti se nám podařilo zvládnout v jednotlivých lekcích vše, co jsme měli v plánu. Poděkování patří také vašim rodičům, protože bez nich by distanční výuka hodně skřípala, a to nejen u nás v zuš, ale hlavně ve vaši školní výuce. Myslím, že máme štěstí, že žijeme v době, kdy počítač a internet je součástí našich životů. Jen si zkuste představit, že byla doba, kdy jediné spojení se světem byl dopisní papír, pošta a ve městě telefonní budka ....


Vaše za okny je sice stále zima, den se prodloužil, a začalo 2. pololetí - zatím stále distančním způsobem.


Vaše skicáře se zaplňují, vaše obrázky a skici se vylepšují. Základní prvky, které se ve výtvarném umění používají LINIE, TVAR, BARVA, FORMA, TEXTURA, PROSTOR, VALÉR dokážete použít ve vašich kresbách.

Ve 2 pololetí nás budou provázet pojmy, které jsou o něco složitější a určené spíše pro starší žáky. Některé z nich už znáte, tak je jenom utřídíme a pojmenujeme - to vše zatím distančně. A na co se můžete těšit se mnou přímo v ateliéru - tak především na malbu, protože ta, jak vidím, je pro vás v domácích podmínkách obtížnější, také na grafiku, kterou doma nelze dělat vůbec. Starší žáky pak jistě uvítají kresbu podle skutečnosti a malbu akvarelem.

A stejně jako loni se těším na díla s inspirací tentokrát tzv. postimpresionistů - Cezanne, Gauguina a především Vincenta van Gogha. Tak doufejme, že to bude již brzy.A téma pro tento týden :

SILUETA, NEGATIVNÍ a POZITIVNÍ PROSTOR , VZOR (opakování prvku) - angl. PATTERN

SILUETA

 • je obrys
 • můžete ji také pěkně vidět při procházce za slunečného dne (např. dnes), když je slunce za postavou nebo stromem - to potom vidíte jen obrys a tmavou plochu


POZITIVNÍ a NEGATIVNÍ PROSTOR

 • je nejlépe vidět na předešlém obrázku :
  • žlutá váza je pozitivní prostor
  • černá plocha - kolem vázy je negativní prostor
  • znáte to - když děláte pozadí - řešíte vlastně negativní prostor

Všimli jste si hříčky (optické iluze) na obrázku ?

Vidíte vázu i 2 hlavy?

VZOR

 • vzniká opakováním nějakého prvku (linie, tvaru, barvy ...)

ZENTANGLE

 • je označení pro řešení vzoru s pomoci černé a bílé
 • soudobá oblíbená disciplina pro relaxaci, mnoho inspirace najdete na internetu po zadání slovaZadání - použijte skicák nebo jiný papír nepříliš velkého rozměru

1. Nakreslete siluetu nebo rovnou 2 (rozdělte papír na polovinu a do každé poloviny umístěte po jedné)

pro mladší žáky - zvíře, letadlo, automobil,...

2. Pokud máte 1 siluetu - vyřešte negativní prostor

Pokud máte 2 siluety - vyřešte v jednom obrázku negativní a v druhém pozitivní prostor

3. Použijte pro řešení prostoru vzor (vzniklý opakováním prvku) - řešení může být černobílé nebo barevné


Jak vytvořit siluetu

 • nakreslete obrys na papír (zbytek čtvrtky nebo kartonu) a vystřihněte
 • tuto šablonu pak můžete použít k obkreslení (z líce, ale i z rubu)

Metoda, jak vytvořit přesnou siluetu z obrázku

 • pro ty, kteří tápou - chtějí přesnou siluetu a ještě se to nedaří
 • !!! hodí se pro další zpracování fixou nebo barvou - nehodí se pro kresbu tužkou
 • můžete také přenést na jiný pomocný papír, vystřihnout a použít také jako šablonu

najděte obrázek - nejlépe v ideální pozici

přiložte obyčejnou folii (např desky na dokumenty) a obkreslete obrys vybraného obrázku obyčejným fixem (vodou ředitelný)


obtiskněte na papír

(nebude to moc vidět, ale je to dostačující)

chcete-li, aby to bylo zřetelnější - navlhčete papír (ubrouskem ho otřete, ať je opravdu lehce navlhlý, žádný rybník - sic bude jeden velký flek

Pro inspiraci, jak na to, je přiloženo pár obrázků - od jednodušších ke složitějším

barevná varianta pro mladší ročníky

práce se siluetou s pomocí šablony

pro kresbu starších žáků

a k čemu se dál používá negativní prostor

 • pro kresbu předmětů, které jsou bílé

např. květiny, židle, látka

 • v grafickém designu aj.

pro studenty

použijte negativní prostor pro kresbu libovolného bílého předmětu

nebo využijte figury a negativní prostor pro návrh plakátu s pomocí počítačové grafiky