Zaměření školy

Základní umělecká škola Karmel

 • poskytuje kvalitní základy výtvarného vzdělání dětem a mládeži
 • je zapsána ve Školském rejstříku (od roku 2006), vedeného MŠMT ČR
 • je veřejnou obchodní společností a je zapsána (od roku 1998) v obchodním rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Praze /oddíl A, vložka 25061/
 • ředitelkou školy je Mgr. Stanislav Králová
 • výuka žáků probíhá podle Školního vzdělávacího programu (zpracovaného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání vzdaného MŠMTZUŠ Karmel poskytuje v současné době

základní umělecké vzdělávání ve výtvarném oboru

 • v přípravném studiu pro děti
 • v základním studiu I. stupně pro děti a mládež (7-14 let)
 • v základním studiu II. stupně pro mládež (14 let- 18 let)


Výuka probíhá

 • v ateliéru budovy školy
 • podle stanoveného rozvrhu hodin
 • 1x týdně v rozsahu 3 vyučovacích hodin (45 minut)

Obsah výuky

 • vlastní výtvarná tvorba - kresba, malba, grafika, prostorová tvorba a objektová tvorba
 • tradiční i netradiční výtvarné techniky
 • zpracování ročního projektu školy a jeho prezentaci v rámci školní výstavy
 • základy teorie a dějin výtvarného umění
 • soudobé umění

Zaměřujeme se na

 • studijní kresbu jako základu výtvarného umění (vyšší ročníky)
 • přípravu žáků k talentovým zkouškám na školy s uměleckým zaměřením
 • získání kvalitních základů pro svoji vlastní tvorbu i po ukončení studia
 • orientaci v dějinách umění


 • Školní výstavu výtvarných prací žáků pořádáme každoročně na konci školního roku
 • Dny otevřených dveří
 • Jsme členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (Komory soukromých ZUŠ)