ZUŠ Karmel a její historie

1. výstava v budově školy (2008)

Práce žáků

Historie školy je spojena s budovou, v níž se vyučuje. Ta je pro svoji historickou hodnotu nemovitou kulturní památkou. Bývalá bratrská škola z 16. století sloužila na konci 19. století jako piaristické gymnázium.


LŠU

Od roku 1972 zde děti tvořily ve výtvarném oddělení Lidové školy umění (později ZUŠ), které vedl akademický malíř Stanislav Kovář. V roce 1991 došlo k přemístění všech oborů do nově postavené budovy 9.ZŠ a ZUŠ na severním sídlišti v Mladé Boleslavi.


Soukromá škola výtvarných umění

Chátrající opuštěná budova začíná v roce 1992 svoji novou etapu. Postupnou rekonstrukcí se vrací do své původní podoby, aby genius loci tohoto místa zůstal zachován i pro další generace. Akademický malíř Stanislav Kovář a Mgr. Stanislava Králová zde dál vedou děti a mládež k výtvarnému umění.

Škola, která vznikla jako sdružení soukromých osob, několikrát změnila v souladu s novými právními normami své postavení a název - Nadace SK, Soukromá škola výtvarných umění a dnes ZUŠ Karmel.

Od počátku je naplňován smysl a cíl školy: V prostorách památkově chráněné budovy bývalé bratrské školy seznamovat žáky pod vedením zkušených pedagogů se základy výtvarného umění. “


Výraznou osobností školy je akademický malíř Stanislav Kovář, kterému byla v roce 2010 za dlouholetou výtvarnou a pedagogickou činnost a propagaci města udělena Cena statutárního města Mladá Boleslav. Za téměř padesát let svého působení výtvarného pedagoga /LŠU, ZUŠ, ZUŠ Karmel/ vychoval celou řadu výtvarníků, architektů a výtvarných pedagogů např. MgA René Šulc (design), ak.arch. Josef Zubák-scénograf ND, akadem. mal. Jan Řeřicha aj..

výstava ve Střední průmyslové škole - rok 2006


Výtvarná díla žáků školy lze vidět na pravidelných výstavách. Vlastní tvořivou činností žáci nejen obohacují sami sebe, ale rovněž přispívají k propagaci města.SSŠČMS

Škola je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, v jehož rámci byla ustavena Komora soukromých ZUŠ. Ta se kromě koordinační a poradní činnosti věnuje propagaci uměleckých škol na veřejnosti (např. výstava v Parlamentu ČR, koncerty a aukce výtvarných prací žáků soukromých uměleckých škol na pomoc školám postižených povodněmi, Evropský festival soukromých a církevních škol, aj. )